❀❀❀ ســــکوت ســــرد ❀❀❀

☂دفتــر خـــاطـــرات مـــن☂

 

 

[ جمعه هفدهم شهریور 1391 ] [ 12:43 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

کودک!!! کفشاهایم را نپوش، تلاش تو برای بزرگ شدن غمگینم می کند.
 کوچک بمان! کودک بمان! من در بزرگ شدنم دردهایی دیدم
 ک کوچک کرد بزرگ شدنم را...

[ شنبه بیست و یکم تیر 1393 ] [ 11:22 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

                                      
          

                                                       مـنــ یکـــ دخــترمـ

 مـیـبینــمــ ... مـیـفهـممــ ...

 امـآ ســکوتــــ مـیکــنمــ تـآ تـو نـفهـمیـــ ...

 حـوآسـمــ بـهـ تـمـآمــ جــزئیـآتــــ ایـنــ دنـیــآ هـســتـــــ

 تـمــآمــ و کـمـآلـــ ... بـیـ هـیچـــ سـآنـســوریـــ ...

 مـنــ یـکــــ دخـترمــ

 دلـمــ کـهـ بـشــکنــد

 دیـگــر بـند نـمیــخـــورد ...!

 امــآ بـهـ رویـتـــ نـمیــ آورمـــ کـهـ زخــمشــ نـآعـلـآجــ اســتـــــ ...

 نـآعـلـآجــ اسـتـــ و ... شــآیـد هـمیـشـــگیـــ ...

 مـنــ یـکـــ دخـترمــ

 و گـآهـیـــ مـیـــآنـــ ایـنـــ هـمهـ انـســـآنـــ نــرمـآلـــ

کـمــ مــیــ آورمــ از مــآنـدنــ ، خـستـهـ مـیــشــــومــ ...

 مـیبــرمــ ...!

 مـنـــ یـکـــ دخـترمـــ

 صـــآفــــمــ

 ســآدهـ امــ

 ایـنـــ دخـتر بـودنـــ رآ دوسـتـــ دآرمـــ

[ دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 ] [ 17:0 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

 

 

              هرز گاهی دریا هوس میکنه به ساحل سری بزنه

براش مهم نیست ساحل دستشو میگیره یا نه

مهم اثبات وفاداری دریاست . . .

[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 10:54 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

 

یادمان باشد عشق متعلق به لحظه هاست و نفرین برای همه ی عمر . . .

[ دوشنبه پنجم خرداد 1393 ] [ 10:38 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

در انتظار توام …
در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد
تو …
تمام تنهایی هایم را از من گرفته ای
خیابان ها بی حضور تو راه های آشکار جهنم اند

[ چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 ] [ 11:55 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

چه حقیرند مردمان ، وقتی نه جرات دوسـت داشتن دارند

نه اراده ی دوسـت نداشتن

نه لیاقت دوسـت داشته شدن

و نه متانت دوست داشته نشدن...

اما شعر عـاشـقانه می خوانند ، مدام !

[ چهارشنبه هفدهم اردیبهشت 1393 ] [ 9:42 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺖ : ﻣﻦ ﺧﻮﻧﻪ رو ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻓﺖ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺘﺨﻮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺒﯿﻨﻪ !!!
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﺪ ﻭ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﺪ ، بعد ﺍﺯ ﺧﻮﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻮﺷﺖ ، ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ هنگام ﺯﻧﮓ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺼﺪﺍ ﺩﺭﻣﯿﺎﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﺪﻩ : ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻟﺒﺎﺳﺎمو ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺎﻡ ، ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ﻓﺪﺍﺕ ﺷﻢ !!! ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﻮﺭشو ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺍیشاله ﺩﯾﮕﻪ ﺭﯾﺨﺘﺶ ﻭ ﻧﺒﯿﻨﻢ ، ﮐﺎﺵ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﯾﺪمش ﺑﺎ ﺗﻮ ﺁﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﺪﻡ. ﻋﺰﯾﺰ ﺩﻟﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺑﺎﺵ ، ﻣﻦ ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺘﻢ. ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ…
ﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ میمرد ﻭ ﭘﺮﭘﺮ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﭼﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻮﺷﺘﻪ ؟!
ﺩﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﻮﺷﺘﻪ : ﺧﻨﮕﻮﻝ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ، ﮐﻒ ﭘﺎﯼ ﭼﭙﺖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩ ! ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻡ ﻧﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ

[ شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 18:20 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

 

 

              متاسفم برای همه ی شما...

 

اگر از دردهایم  برای شما نوشته باشم و

 

فقط از تصاویر و متنهایش لذت برده باشید

[ پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 ] [ 23:10 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

[ پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 ] [ 14:12 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 14:26 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

چند وقتیست هر چه می گردم

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما

گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد

و من همیشه به دنبال کسی می گردم

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...

[ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 14:21 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

بدترین چیز اینه که محبت مـــادر رو با "هان" و "چیه؟" جواب بدی...


.

.

.


بعد زنگ یه غریبه رو که فقط هوسه ، با "جانم" جواب بدی

[ یکشنبه هفدهم فروردین 1393 ] [ 22:38 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

[ پنجشنبه چهاردهم فروردین 1393 ] [ 22:22 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

سیزده را همه عالم به در ازشهر کنند

من آن سیزده ام کز همه عالم به درم

[ سه شنبه دوازدهم فروردین 1393 ] [ 21:19 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

 

من…!

مرا که میشنـاسی؟! خودمم

کسی شبیه هیچکس!

کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی

مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر

اگر نوشته هایم را بیابی ، منم همان حوالی ام!!

دری هستم

که می‌توانست به آسمان باز شود

اگر لولایش به زمین

چفت نبود...

[ جمعه هشتم فروردین 1393 ] [ 23:19 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

[ سه شنبه پنجم فروردین 1393 ] [ 10:26 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

[ چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392 ] [ 11:31 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

نرم نرمک میرسد اینک بهار ، خوش به حال روزگار ، خوش به حال چشمه ها و دشت ها
خوش به حال دانه ها و سبزه ها ، خوش به حال غنچه های نیمه باز . . .

[ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 ] [ 21:20 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

بهار نزدیک است

ومن از بهار دور!!

حال هیچ فرقی نمیکند

چه نزدیک چه دور

بهار چه بخواهم چه نخواهم خواهد امد

واین بهار همان بهار پارسال است!!

شاید بهار هزارن سال پیش!!

این قصه دیروز امروز نیست

بهار می امد و من این را میدانستم

اما وقتی می امد که دگر به بودنش نیازی نبود

گلهای نرگس زجرشان را زیر یخهای زمستان کشیده اند

وحالا بهار می اید

دلمان خوش است

دوباره طلوع میکند

که دوبار جوانه خواند کرد

دوباره ظهور میکند

شور عشق در سینه های چلچله های وحشی

در شاخه های خشک و بی جان

در قلب های یخ زده ماهی های کف رود های سرد

واین هنر بهار است که شور عشق به پا کند

زمستان با تمام سرمایش

نرگس های باغچه مان را بیدار کرد

حال بهار چه میکند با این شور عشق ..

[ چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1392 ] [ 20:43 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

مردي متوجه شد که گوش همسرش سنگين شده و شنوايي اش کم شده است...
به نظرش رسيد که همسرش بايد سمعک بگذارد ولي نمي دانست اين موضوع را چگونه با او درميان بگذارد. به اين خاطر نزد دکتر خانوادگي شان رفت و مشکل را با او درميان گذاشت.
دکتر گفت: براي اينکه بتواني دقيقتر به من بگويي که ميزان ناشنوايي همسرت چقدر است، آزمايش ساده اي وجود دارد. اين کار را انجام بده و جوابش را به من بگو...
«ابتدا در فاصله 4 متري او بايست و با صداي معمولي ، مطلبي را به او بگو. اگر نشنيد، همين کار را در فاصله 3 متري تکرار کن. بعد در 2 متري و به همين ترتيب تا بالاخره جواب بدهد.»
آن شب همسر آن مرد در آشپزخانه سرگرم تهيه شام بود و خود او در اتاق پذيرايي نشسته بود. مرد به خودش گفت: الان فاصله ما حدود 4 متر است. بگذار امتحان کنم.
سپس با صداي معمولي از همسرش پرسيد:
«عزيزم ، شام چي داريم؟» جوابي نشنيد بعد بلند شد و يک متر به جلوتر به سمت آشپزخانه رفت و همان سوال را دوباره پرسيد و باز هم جوابي نشنيد. بازهم جلوتر رفت و به در آشپزخانه رسيد. سوالش را تکرار کرد و بازهم جوابي نشنيد. اين بار جلوتر رفت و درست از پشت همسرش گفت: «عزيزم شام چي داريم؟» و همسرش گفت:
«مگه کري؟!» براي چهارمين بار ميگم: «خوراک مرغ»! حقيقت به همين سادگي و صراحت است.
مشکل، ممکن است آن طور که ما هميشه فکر ميکنيم در ديگران نباشد؛ شايد در خودمان باشد...

[ شنبه هفدهم اسفند 1392 ] [ 10:42 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

[ شنبه دهم اسفند 1392 ] [ 19:49 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

[ جمعه نهم اسفند 1392 ] [ 22:27 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

آزار دهنده ترین سکوت، وقتی است که دروغ می گوئی و مخاطبت در سکوتی سنگین، فقط نگاه می کند.

[ جمعه نهم اسفند 1392 ] [ 22:0 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

ازش پرسیدم:چند سالته مادر؟!!!

خندیدوگفت:دیگه آخراشه.........

[ پنجشنبه هشتم اسفند 1392 ] [ 10:31 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

هاردی : میخوام ازدواج كنم !

لورل : با كی ؟

هاردی : معلومه دیگه ، با یه زن . مگه تو كسیو دیدی كه با یه مرد ازدواج كنه ؟

لورل : آره

هاردی : كی ؟

لورل : خواهرم !!

[ یکشنبه چهارم اسفند 1392 ] [ 18:1 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

تو سُڪـوتْـ مـܨ‌ڪُنـܨ

فَریـآב زمآنَمْـ را نِمـܨ‌فَهْمـܨ

یـڪُ روز مَـטּ سُـڪُوتْـ خوآهَمْـ ڪَرב

تو آטּ روز

بَـرآے اولیـטּ بـآر

مَفْـہـومـِ בیر شُـבטּ را خواهـܨ فَہْمیـב

[ شنبه سوم اسفند 1392 ] [ 17:19 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

دلم برای باران تنگ شده است دلم برای صدای قطره هایش تنگ شده است

دلم تنگ است برای پرسه در زیر باران .بارانی که به من آموخت رسم زندگی را

دلم تنگ است برای صدای غرش آسمان برای ابرهای سیاه سرگردان

در آن روزها بارانی بود برای قدم زدن در زیر آن و خالی کردن دل های پر از غم

مدتی است که دیگر نه بارانی است و نه ابری این روزها تنها یک قلب است که پر از درد دل است

نمی داند درد دلش را به چه کسی بگوید پس ای باران ببار که درد دلم را به تو بگویم

بگذار من نیز مانند تو و همراه با تو ببارم ببار تا خالی شوم

[ پنجشنبه یکم اسفند 1392 ] [ 19:56 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

[ یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392 ] [ 17:46 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

من یاد گرفته ام ...

" دوست داشتن دلیل نمی خواهد ... "

ولی نمی دانم چرا ...

خیلی ها ...

و حتی خیلی های دیگر ...

می گویند :

" این روز ها ...

دوست داشتن

دلیل می خواهد ... "

و پشت یک سلام و لبخندی ساده ...

دنبال یک سلام و لبخندی پیچیده ...

دنبال گودالی از تعفن می گردند ...

[ جمعه بیست و پنجم بهمن 1392 ] [ 16:20 ] [ ☂☂کــیـــــــــجــــاوخــــــــــــدا☂☂ ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،